เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วันที่ประกาศ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

ติดต่อ ประสานงานระหว่างบุคคลทั้งในและนอกองค์กร-ติดต่อเรื่องการนำเข้าและส่งออก-จัดการเรื่องงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี-ปฏิบัติตามคำสั่....

2 ตามการตกลง 12/01/2011 สมัครงาน
  Copyright 2005-2010 bjmachinetools All rights reserved.
view